ambalajın tarihçesi , oluklu üretim , oluklu karton , kutu yapıştırma , sıvama makinesi , kağıt üretimi

ambalajın tarihçesi

oluklu üretim

oluklu karton

kutu yapıştırma

sıvama makinesi

kağıt üretimi

ambalajın tarihçesi , oluklu üretim , oluklu karton , kutu yapıştırma , sıvama makinesi , kağıt üretimi

Ambalajın Tarihçesi

 


Kağıt Ambalajın Gelişimi

 
Bugünkü çağdaş ambalaj anlayışına uymasa da , ambalajın 5000 yıldan beri kullanılmakta olduğu bilinmektedir . Milattdan 3000 yıl önce Mısırlılar , Fenikeliler , İranlılar ve Türkler camları üfleyerek şişeler , sıvı gıdalar için küp ve kavanoz gibi kaplar yapabiliyor ambalajlama için bir tür papirüs kullanabiliyorlardı.Bu ilk ambalajların kullanıldığı çağlarda , toplum ihtiyaçları arttıkça kullanılan ambalaj türleri de çoğaldı . M.S 105 yılında kağıdın bulunuşu ve 12.yüzyıldan sonra üretim ve tüketiminin hızla yaygınlaşması 15.yüzyılda Avrupa'da başlayan yenilik hareketleri , ambalajın gelişimini en önemli etkenlerdir .

Bugünkü şekilde ambalajlamanın yapısı ve kapsamı , son 200 yılda sağlanan gelişmeler ve teknolojik yenilikler sonucu belirlenmiştir .

17.yüzyılda kağıt torbalar , 19. yüzyılda teneke ve oluklu mukavva kutular , süt ve diğer sıvı içecek maddeleri için kaliteli cam şişeler ve diğer ambalaj türleri birbiri ardınca insanlığın hizmetine sunulmuştur . 

Çağımızın Ambalajı Oluklu Mukavva

 
Ambalaj , mamulün depolanma ve taşınma özellikleride dikkate alınarak en elverişli malzemenin seçilmesi ve belirli şekil verilmesi suretiyle ucuz ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde paketleme ve sarma işlemidir .

Ambalaj ; bir ürünün fabrikadan tüketiciye kadar ulaştırılması aşamalarında dağıtım zinciri olarak ifade edilen taşıma , depolama ve yükleme , boşaltma işlemlerinde içerdiği ürünü koruyan ve üzerinde yer alan bilgilerle iletişim sağlayan optimum maliyetli kaplar veya sargılar olarak tanımlanmaktadır . Ambalajın içerme fonksiyonu ürünü bir arada tutmaya , koruma fonksiyonu ise ürünü belirli bir süre fiziksel , kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumaya yöneliktir.

Ambalajın İşlevleri

 
Ambalajdan beklenen beş işlev vardır . Bunlar taşıma , koruma , tanıtma , ambalajlama kolaylığı ve çevreyi korumadır .

Taşıma: Ambalajın esas işlevi , ambalajlanan ürünün birarada tutularak taşınmasıdır . Buna depolama istifleme de dahildir .

Koruma: Ambalajlanmış ürünler , kullanıcının eline geçene kadar , bir kaç kez yükleme , boşaltma ve taşıma işlemlerinden geçerler . Bu işlemler sırasında ambalajın karşılacabileceği tehlikelere nem , şok , titreşim , oksidasyon , aşırı sıcaklık değişimlerine karşı koruması gerekir.

Tanıtma: Ambalajlanan ürünün cinsi , nerede üretildiği , miktarı , çabuk bozulabilir veya tehlikeli olup olmadığı , ambalajı sayesinde tüketiciye tanıtılmış olur .

Ambalajlama Kolaylığı: Ambalaj ürüne kullanım kolaylığı sağlamalı ve amaca uygun olmalıdır . Örneğin ürünler ambalaj sayesinde daha kolay yüklenir , boşaltılır ve taşınırlar . Bu yolla işçilik maliyetinden tasarruf sağlanmış olur . Ayrıca ambalajlı ürünlerin pazarlanması çok daha kolaydır .

Çevreyi Koruma: Ambalaj kendisinin ve ambalajlanan ürünün dağıtım zinciri boyunca çevreyi kirletmeden tüketiciye ulaşmasını sağlamalıdır .